+ physico

Maritiem Museum Rotterdam

offshoreexperience.jpg

Toegankelijkheid Off-shore Tentoonstelling


Physico draagt bij om de offshore tentoonstelling toegankelijk te maken voor mensen met fysieke beperkingen.Het betreft zowel kinderen als volwassen bezoekers met een beperking op het vlak van zicht, gehoor en/of mobiliteit.
meer informatie:
maritiemmuseum.nl

City Jungle

Inrichting kinderafdeling Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis krijgt een nieuwe kinderafdeling en gaat die inrichten als ‘helende’ omgeving met zo min mogelijk negatieve prikkels, waar kinderen worden gestimuleerd te bewegen en te ontspannen. Physico draagt bij aan deze inrichting die het thema City Jungle heeft.
Logeerhuis Simba geeft aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme de mogelijkheid om een weekend te logeren. Het is voor hen belangrijk dat er een prikkelarme omgeving is. Physico droeg bij aan de inrichting van de logeerkamers.
Hier werken mensen die sociaal of verstandelijk beperkt zijn en die het bakkersambacht leren. Physico schonk aan de Bakkerswerkplaatst een nieuwe rijskast voor het brood.
De Wielewaal biedt logeerweekenden en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking uit regio Rotterdam Rijnmond. Hierdoor worden ook mantelzorgers ontlast.
Stichting Physico schonk 2 Atlas stoelen aan het Medisch kinderdagverblijf ‘City Kids’; locatie Capelle en locatie Centrum. Deze speciale stoelen geven het zwaarder gehandicapte kind goede ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens het eten.
Physico gaf financiële steun waardoor het Informatie en Adviespunt van Stichting JIJ kon voortbestaan en zelfs uitbreiden.
De Stichting MAM heeft aangetoond dat muziek tijdens en rondom operaties een significant gunstig effect op pijn en angst heeft bij patiënten die geopereerd worden. Physico steunt dit project door geld beschikbaar te stellen voor koptelefoons.
Door de subsidie die Physico al ettelijke jaren geeft kunnen mensen zonder verblijfspapieren behalve de beperkte medische zorg waar zij recht op hebben, ook tandheelkundige hulp, fysiotherapie en eenvoudige geneesmiddelen krijgen.

Een aanvulling op het pakket

Supermarktbonnen Voedselbank

Gebruikers van de voedselpakketten kunnen met een bon van 10 EURO zelf kiezen hoe ze het voedselpakket willen aanvullen met verse producten. Physico steunt die project.
Physico heeft de aanschaf mogelijk gemaakt van een silverfit apparaat. Dit is een soort computer specifiek geschikt voor clienten in de psychogeriatrie. Het apparaat stimuleert lichaamsbeweging, sociaal contact (bijv samen met bezoek 'spelen') en is een cognitieve uitdaging.
Het gebouw Arcadia wordt helemaal verbouwd en geschikt gemaakt voor bewoning en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Physico draagt bij aan de inrichting van keuken.
Sporten voor ongedocumenteerden. Physico draagt bij aan zwemlessen en fietsen voor mensen in Rotterdam die geen persoonsdocumenten hebben.

Seniorenraad Kralingen - Crooswijk

Beweegtuinen voor Ouderen

De Beweegtuin is bedoeld als ontmoetingsplaats in de buitenlucht, waar bewegen centraal staat voor ouderen. De bewegingsapparaten zijn met name goed voor de gewrichten. Physico draagt bij een deze tuinen.
Physico draag bij aan de oprichting van een nieuw hospice in Capelle a/d IJssel met vier kamers voor mensen die in hun laatste levensfase zijn.
Physico draagt bij om de offshore tentoonstelling toegankelijk te maken voor mensen met fysieke beperkingen.Het betreft zowel kinderen als volwassen bezoekers met een beperking op het vlak van zicht, gehoor en/of mobiliteit.

Jazz in Verzorgingstehuizen

North Sea Round Town

Physico maakt tijdens North Sea Round Town Rotterdam optredens in verzorgingstehuizen mogelijk

Snoezelruimte voor AC Passage

Vrienden van Pameijer

Physico doneert voor de bouw en inrichting van een snoezelruimte voor cliënten van Activerings Centrum de Passage. Snoezelen draagt bij aan het welbevinden, aan ontspanning en aan zintuigactivering van de gebruikers.

Jong + Oud = Goud

SeniorenStudent

Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Studenten gaan een langere periode als vrijwilliger op bezoek bij senioren. Zij ondernemen activiteiten en bieden gezelschap. Physico ondersteunt dit project.
De voedseltuin Rotterdam is niet aangesloten op de openbare waterleiding. Water is nodig om de gekweekte planten te besproeien. Physico ondersteunt de Voedseltuin waardoor er regenwater tanks geplaatst kunnen worden.

Rijdend Buitenspeelmateriaal

Openluchtschool de Recon

Physico gaf financiële ondersteuning zodat voor voor kinderen van de Openlucht School voor de pauze momenten rijdend speelmateriaal kon worden aangeschaft.
Physico sponsort de inkoop van voedsel voor een project waarbij jongeren en eenzame ouderen met elkaar in contact komen door maaltijden te brengen en andere activiteiten.

Garantstelling

Stichting JIJ

Stichting JIJ zet zich in voor mensen met eetproblemen en hun naasten, in en rond Rotterdam. Physico steunt ze met een garantstelling waardoor het werk voortgang kan vinden terwijl andere sponsoren en geldbronnen worden gevonden.

Stichting PAL

Palliatieve zorg voor kinderen

Physico helpt Stichting PAL bij het opzetten van een palliatief netwerk voor kinderen in het Erasmus MC. Hierdoor kunnen kinderen en hun naasten van de diagnose tot na het overlijden ondersteuning krijgen.
Physico ondersteunt BedtimeStories bij het organiseren van voorleessessies voor patiënten in zorginstellingen
De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.