+ physico

Enver

enver.png

Camerasysteem


Enver is een kinderdagverblijf voor ernstig zieke kinderen in Capelle a/d IJssel. Physico hielp bij de aanschaf van een camerasysteem voor het verpleegkundig kinderdagverblijf voor het toezicht overdag op kinderen en voor het monitoren als de kinderen slapen.
meer informatie:
enver.nl@niet van toepassing@niet van toepassing
In het Rotterdamse Oekraiense Huis wordt wekelijks een kookworkshop georganiseerd. Physico draagt bij aan de opzet en aan de materialen.

Belevingstuin

Cedrah woonzorgcentrum

De vestiging Vlaardingen van Cedrah is bestemd voor ouderen met dementie die extra zorg nodig hebben. Men wil de tuin bij de nieuwbouw op belevingsvolle wijze inrichten hetgeen het welzijn van de bewoners ten goede komt. Physico levert daaraan een bijdrage
De voedselbank verbouwt de supermarkt aan de Groene Hilledijk. Clienten kunnen nu zelf hun voedsel uitkiezen in plaatst van een vast voedselpakket te krijgen. Physico draagt bij aan de aanschaf van koel- en vriesvitrines.

Sfeervolle verbouwing

Inloophuis de Singel

In inloophuis de Singel in Ridderkerk kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Het inloophuis wordt opnieuw sfeervol ingericht en Physico draagt daar aan bij.

Toegankelijkheid voor Blinden

Rotterdam Circusstad

Rotterdam Circusstad heeft ook in 2023 weer een prachtige circusshow. Om het ook voor blinden en slechtzienden mogelijk te maken hiervan te genieten is er een vertolker die de show "zichtbaar" maakt.

Vrijwilligert

Netwerk Nieuw Rotterdam

Netwerk Nieuw Rotterdam is voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, met diverse culturele en religieuze achtergronden. Zij vormen een club, ontwikkelen zich en zetten zich vrijwillig in voor kwetsbare Rotterdammers. Physico steunt dit project al enkele jaren.

Klankconcerten

Northsee Round Town

Riff organiseer tijdens NSRT klankconcerten. Hierin beleven mensen met én zonder visuele beperking als gelijkgestemden samen een mooi concert. Hiertoe worden álle bezoekers geblinddoekt. Physico ondersteunt dit project.

Recon Openluchtschool

Nieuwe rustbedden

De leerlingen van de Recon Openluchtschool moeten regelmatig tussendoor rusten. Physico droeg bij aan de aanschaf van nieuwe bedden voor de rustzaal.

Opknappen tuinen

Argos zorggroep

De tuinen van verpleeghuis de Es in Spijkenisse moeten worden opgeknapt. Physico ondersteunt daarbij.
Blije Gift ondersteunt veel gezinnen met voedselbonnen. Deze winter zijn er voor de kinderen ook winterschoenen en warme winterjassen beschikbaar. Physico draagt daaraan bij.
Physico ondersteunt de voedselbank al langere tijd. Dit keer wordt bijgedragen aan een transitie waardoor de klanten van de voedselbank meer vrijheid krijgen in de keuze van hun voedingspakket.
Physcio ondersteunt het project van Samen 010 al een poos. Het project is gericht op de vermindering van eenzaamheid bij ouderen. Met dit maatjes project worden zelfstandig wonende ouderen (80+) bezocht waardoor hun eenzaamheid vermindert.

Basale Mondverzorging

Fonds Bijzondere Noden

Mondverzorging ook voor die Rotterdammers die onvoldoende inkomsten hebben om een aanvullende tandartsverzekering te nemen. Fond Bijzondere Noden maakt dit mogelijk en Physico ondersteunt daarbij.
Zorgboerderij en manege de Peerdegaert heeft een programma ontwikkeld om jongeren die al lange tijd niet naar school gaan, zogenaamde thuiszitters, te stimuleren om weer uit huis te komen en weer naar school te gaan. Physico steunt dit project.
Door de subsidie die Physico al ettelijke jaren geeft kunnen mensen zonder verblijfspapieren behalve de beperkte medische zorg waar zij recht op hebben, ook tandheelkundige hulp, fysiotherapie en eenvoudige geneesmiddelen krijgen.

Vakantie en Uitjes

De Buitenhof

Stichting de Buitenhof zorgt ervoor hun clienten, jongvolwassenen met een beperking, op vakantie kunnen. Physico draagt daaraan bij.
Het inloophuis is een plek om op adem te komen en contact met elkaar te hebben. Bestemd voor lotgenoten en familie van mensen met kanker. Inloophuis de Boei wil de ontmoetingsruimte opfrissen met ander meubilair, verlichting en behang/verf.

KInder Website

Ikazia Ziekenhuis

Door onze gift kan het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam een website gaan ontwikkelen speciaal voor kinderen. Het doel van de kinderwebsite is het voorbereiden van kinderen op hun bezoek aan het ziekenhuis.

Blije Gift

Voedselbonnen

Ook in 2022 ondersteunt Physico Blije Gift zodat mensen die net niet of niet meer in aanmerking komen voor steun van de Voedselbank toch extra inkopen kunnen doen.

de Kleine Helden

Kleine Heldenhuis

Het Kleine Heldenhuis biedt hulp een ouders en premature kinderen na ontslag uit het ziekenhuis. Ook doen zij wetenschappelijk onderzoek om aan te tonen dat deze hulp binnen de borgvergoeding zou horen. Physico ondersteunt

Motto

Stichting Samen 010

Eenzaamheid onder ouderen is groot. Motto organiseert vrijwilligers om alleenwonende ouderen (80+) bij te staan bij levensvragen. Met de ondersteuning van Physico kunnen meer ouderen worden bereikt.
In de kerstvakantie wordt door Stichting Vermaeck op Plein 1940 een ijsbaan gemaakt waar alle kinderen uit Rotterdam kunnen schaatsen.

Nieuwe bedden

Recon Openluchtschool

Bij de openluchtschool voor langdurige zieke kinderen moeten de bedden worden vernieuwd. Physcio levert hier een bijdrage aan.
Timon heeft een nieuwe Perspectiefhuis in Rotterdam, waar kwetsbare tieners die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een warm en veilig thuis vinden. Physico hielp bij de inrichting.

Aangepaste saxofoons

My Breath my Music

My Breath My Music ontwikkelt speciale muziekinstrumenten voor ernstig motorisch beperkte kinderen. Naast de Magic Flute is er nu de adaptive travel sax. Physico draagt bij zodat meer kinderen hiervan gebruik kunnen maken.
Stichting Cedrah vraagt voor haar woonzorgcentrum in Zwijndrecht een bijdrage voor het laten plaatsen van glazen wanden in de buitenruimte waardoor bewoners, veelal met dementie beschut buiten kunnen zitten. Physico helpt om dit mogelijk te maken.

Duofietsen

Seniorenraad Kralingen-Crooswijk

De seniorenraad Kralingen Crooswijk heeft gesignaleerd dat er behoefte is aan duofietsen voor oudere mensen. Physcio droeg bij aan de aanschaf.

Inrichting Beleeftuin

Aafje, verzorgingstehuis

Aafje Smeetsland richt zich speciaal op ouderen met geheugen- en psychische problematiek. Zij vragen een bijdrage om de beleeftuin in hun verzorgingstehuis op Rotterdam Zuid in te richten. Physico droeg bij voor de aanschaf van beweegtoestellen.
De tuin van het begeleid woonhuis (VG bewoners) aan de Hazenberglaan werd verbouwd, Stichting Physico financierden de dubbele netschommel waar de bewoners veilig samen op kunnen schommelen; zo worden zij op leuke wijze buiten geactiveerd.
Bij dagbesteding de Zwaan worden mensen met een geestelijke achterstand begeleid. In verband met een verhuizing naar een nieuw pand en bijkomende kosten gaven wij een bijdrage, bestemd voor creatieve materialen.
Enver is een kinderdagverblijf voor ernstig zieke kinderen in Capelle a/d IJssel. Physico hielp bij de aanschaf van een camerasysteem voor het verpleegkundig kinderdagverblijf voor het toezicht overdag op kinderen en voor het monitoren als de kinderen slapen.

Dapper Dagboek voor brussen

Stichting Dapper Kind

Stichting Dapper Kind ontwikkelde een dagboek voor langdurig en ernstig zieke kinderen. Dit blijkt een succes. Nu wordt er ook een dagboek ontwikkeld voor de broers en zussen. Physico ondersteunt hierbij.

Silverfit-Mile fiets

Argos Zorggroep

Argos ondersteunden wij bij de aanschaf van 2 Silverfit-Mile Motomed combinaties voor 2 huizen van deze zorggroep te Maassluis.

Klimtoestel

Tuintjes Hoogvliet

De Tuintjes is een Dagcentrum in Hoogvliet waar kinderen tussen 2 en 8 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking worden opgevangen
Physico maakt de aankoop mogelijk van een speeltoestel waardoor spel en beweging worden gestimuleerd.
Voor de sociaal maatschappelijke organisatie ‘BLEND’ in de wijk Bloemhof, waar men wil zorgen voor een community-gevoel onder de bewoners en het tegengaan van eenzaamheid, waarbij iedereen welkom is, hielpen wij bij de financiering van een rolstoelentree.
Dignus had als wens een Tovertafel voor hun demente bewoners. Met behulp van bewegende beelden op tafel worden de bewoners op speelse wijze uitgedaagd en gestimuleerd. Physico hielp dit te realiseren.

Eethuis

Pauluskerk

In de Pauluskerk krijgen dagelijks ruim 50 bezoekers voor een heel klein bedrag, een voedzame en gezonde maaltijd aangeboden. Physico ondersteunt dit project al meerdere jaren.

Brede ondersteuning

Hospice de Liefde

Bij Hospice de Liefde worden terminaal zieke mensen in liefde opgevangen. Grotendeels door vrijwilligers. Er is weinig financiële ondersteuning vanuit overheid of gemeente. Physico steunt het hospice voor een langere periode.

Een nieuwe traplift

Inloophuis de Boei

Inloophuis De Boei is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Groepssessies vinden plaats in een zaal op de eerste verdieping. De stoellift is verouderd en Physico draagt bij in de aanschaf van een nieuwe.

Vrijwilligert

Netwerk Nieuw Rotterdam

In dit project van Netwerk Nieuw Rotterdam worden jongeren gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen voor kwetsbare en eenzame Rotterdammers.

Tovertafel

Stichting Kruimeltje, Droomhuis

Stichting Kruimeltje ondersteunt zorg-intensieve kinderen en Jongvolwassenen die intensieve en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben. Physico hielp bij de inrichting van de speelkamer door aanschaf van een tovertafel.

Samen 010

Maatjes voor ouderen Motto 2021

Zeker in deze tijd met corona hebben veel ouderen nauwelijks contacten en voelen zich alleen. Met dit maatjes project worden zelfstandig wonende ouderen (80+) bezocht waardoor hun eenzaamheid vermindert. Dat wordt op corona-veilige manier gedaan.

Een AED

Rijvereniging de Hazelaar

Bij Rijvereniging de Hazelaar kunnen valide en mindervalide ruiters genieten van paardrijden. Physico draagt bij zodat er een AED apparaat aangeschaft en onderhouden kan worden.

Tuinmeubilair

Lelie Zorggroep

In het woongebouw de Helga in Alexanderpolder was dringend behoefte aan nieuw tuinmeubilair. Physico maakte de aanschaf mogelijk.

Snoezelkamer

De Zorgnijverij

De Zorgnijverij is een instelling voor kinderen en jongeren met een beperking. Zij vonden een mooie nieuwe locatie waardoor uitbreiding mogelijk is. Physcio draag bij aan de realiseren van een snoezelkamer en keuken.

Inrichting zorgcentrum

Stichting Cedrah

De instelling voor ouderenzorg van Stichting Cedrah aan de Amandelhof in Capelle aan de IJssel wordt geheel gerenoveerd. Physico levert een bijdrage aan de inrichting van het nieuwe gebouw.
In Capelle a/d IJssel wordt een gebouw verbouwd en ingericht waarin 33 opvang en behandelplaatsen worden gerealiseerd voor jongeren tussen 11 en 23 jaar die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Physico draagt bij voor de inrichting.
Voor het vervoer van kinderen met een meervoudige beperking vd Hippiashof Lombardijen, kon met hulp van Physico een rolstoelauto worden aangeschaft.
Physico ondersteunt ettelijke projecten met een eenmalige gift om tekorten of extra lasten die door de Corona crisis zijn ontstaan te helpen opvangen.

Studenten en Senioren

Stichting Seniorenstudent

Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Studenten gaan een langere periode als vrijwilliger op bezoek bij senioren. Zij ondernemen activiteiten en bieden gezelschap. Physico ondersteunt dit project.

Inrichting huiskamers

Rijndam Revalidatie

In het Revalidatie Centrum Rijndam worden de huiskamers voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel geheel opnieuw ingericht. Physico draag bij.

Voedselbonnen

Blije Gift

Stichting Blije Gift ondersteunt de groep mensen in Rijnmond die net buiten de norm van de Voedselbank vallen met voedselbonnen. Physico draagt hier aan bij.

Sportactiviteiten

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

Ongedocumenteerden kunnen sportactiviteiten ondernemen zoals zwemmen, fietsen en sport voor kinderen.

Tandzorg

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Via FBNR draagt Physico bij aan acute tandartskosten van Rotterdammers die onder de armoedegrens leven.

Toekomstcoach

MEE Rotterdam

MEE Rotterdam ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving.
Physico droeg bij aan het project "Toekomstcoach". Een toekomstcoach begeleidt jongeren met een beperking in kritische periodes, zoals direct na de schoolperiode.

Voorleeskoffer

Aafje, BedTime Stories

Bij Aafje, een zorginstelling voor senioren, worden ouderen voorgelezen en worden activiteiten ontwikkeld rondom deze voorleessessies. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de voorleeskoffer.
Door de subsidie die Physico al ettelijke jaren geeft kunnen mensen zonder verblijfspapieren behalve de beperkte medische zorg waar zij recht op hebben, ook tandheelkundige hulp, fysiotherapie en eenvoudige geneesmiddelen krijgen.
De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.