+ physico

Zuidwester

grundausstattungblau0.jpg

Motomed


Physico schonk Stichting vrienden van Zuidwester een Motomed. Zo kunnen de cliënten van Zuidwester die moeilijk bewegen, vanuit de stoel met de motomed trainen waardoor zij hun mobiliteit en spierkracht kunnen verbeteren.
meer informatie:
vriendenvanzuidwester.nl@vriendenvanzuidweste...

City Jungle

Inrichting kinderafdeling Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis krijgt een nieuwe kinderafdeling en gaat die inrichten als ‘helende’ omgeving met zo min mogelijk negatieve prikkels, waar kinderen worden gestimuleerd te bewegen en te ontspannen. Physico draagt bij aan deze inrichting die het thema City Jungle heeft.
Logeerhuis Simba geeft aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme de mogelijkheid om een weekend te logeren. Het is voor hen belangrijk dat er een prikkelarme omgeving is. Physico droeg bij aan de inrichting van de logeerkamers.
Stichting Physico schonk 2 Atlas stoelen aan het Medisch kinderdagverblijf ‘City Kids’; locatie Capelle en locatie Centrum. Deze speciale stoelen geven het zwaarder gehandicapte kind goede ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens het eten.

Eethuis

Projecten van de Pauluskerk

Vanuit de Pauluskerk worden veel projecten georganiseerd. Zoals een eethuis, een houtwerkplaats en een kapper. Physcio ondersteunt die.

Inrichting Voorburgstraat

Centrum voor Dienstverlening

Het CVD heeft een nieuwe locatie op de Voorburgstraat. Hier ontvangen cliënten die een woonbegeleidingstraject volgen, extramurale begeleiding. De locatie is bedoeld als de laatste stap naar volledig zelfstandig wonen. Physico draagt bij aan de inrichting.
Hier werken mensen die sociaal of verstandelijk beperkt zijn en die het bakkersambacht leren. Physico schonk aan de Bakkerswerkplaatst een nieuwe rijskast voor het brood.

Fietslabyrint

Kogge activiteitscentrum

Kogge heeft een activiteiten centrum voor mensen met een beperking. Physico maakte de aanschaf van een fietslabyrint mogelijk. Met dit systeem kunnen de clienten met een beeldscherm interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden.

Koffiemachine

Hospice de 4 vogels

Hospice de 4 vogels had behoefte aan een koffiemachine voor gasten en vrijwilligers van het huis. Physico maakte het mogelijk.

Zeno Walkway

Sophia Kinderderhersencentrum

Om aandoeningen aan het hoofd, de hersenen en de zintuigen goed te kunnen behandelen opent in 2020 het eerste Kinderhersencentrum van Europa.
Physico draagt bij aan de inrichting van het Kinderhersenlab middels het mogelijk maken van de ‘Zeno Walkway’.
Sailwise organiseert watersportvakanties voor mensen met een handicap.
Physico draag voor iedere deelnemer een bedrag bij.

Speelplein.

RECON Openluchtschool

De Recon school voor langdurig zieke kinderen maakte voor de jonge kinderen een eigen aangepast speelplein. Physico financierde het voetbalveld met doeltjes.

Een busje

Landgoed de Peerdegaardt

Stichting de Peerdegaerdt bij Strijen-Sas beheert een landgoed met een zorg- en activiteitenboerderij voor verschillende doelgroepen. Voor het vervoer was een busje nodig. Physico droeg hierin bij.
Profila is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de groep ouder wordende clienten met beginnende dementie werd gevraagd om aanpassing van de ruimtes.
Hierdoor wordt belevingsgericht zorg mogelijk.

Naar een circulaire community

Stichting Seniorstudent

Seniorenstudent is een initiatief om eenzame ouderen te helpen in contact te komen met anderen. Daartoe worden zij gekoppeld aan een student die regelmatig iets samen met de ouderen onderneemt. Physico ondersteunt dit project.

Hoog-Laag Bed

Hospice de Liefde

Het hospice de Liefde in Rotterdam Zuid heeft behoefte aan een hoog-laagbed. Physcio draagt daaraan bij.

Beweegcoach

Stichting MEE

Physico draagt bij aan kosten van een Beweegcoach die mensen met een verstandelijke beperking helpt om voor hen een geschikte sport te vinden en hiermee de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren en hun isolement terug te brengen.

Stichting PAL

Palliatieve zorg voor kinderen

Physico hielp Stichting PAL bij het opzetten van een palliatief netwerk voor kinderen in het Erasmus MC. Hierdoor kunnen kinderen en hun naasten van de diagnose tot na het overlijden ondersteuning krijgen.
Er is grote behoefte aan opvang voor jongeren die tussen wal en schip vallen. In Vlaardingen wordt voor hen een huis ingericht en Physico levert daaraan een bijdrage.

Spreekuur geestelijke zorg

Geestelijke zorg in GC Levinas

In GC Levinas is er elke week een geestelijk verzorger aanwezig voor mensen die hulpvragen hebben op religieus en ethisch gebied rondom levensvragen die opkomen bij ziekte en rouw. Physico komt de geestelijke verzorgers financieel tegemoet.
Een inloophuis voor ouderen en eenzamen waar dagactiviteiten worden geboden. Physico hielp om de uitbreiding van de ruimte te bekostigen.

Een aanvulling op het pakket

Supermarktbonnen Voedselbank

Gebruikers van de voedselpakketten kunnen met een bon van 10 EURO zelf kiezen hoe ze het voedselpakket willen aanvullen met verse producten. Physico steunt dit project.
De Wielewaal biedt logeerweekenden en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking uit regio Rotterdam Rijnmond. Hierdoor worden ook mantelzorgers ontlast.
Het gebouw Arcadia wordt helemaal verbouwd en geschikt gemaakt voor bewoning en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.
Physico draagt bij aan de inrichting van keuken.
De Groene Burcht levert intensieve medische zorg aan kinderen met een ernstige chronische ziekte. Physico droeg bij aan de aanschaf van medische apparaten voor de nieuwe vestiging van een kinderhospice.
Physico gaf financiële steun waardoor het Informatie en Adviespunt van Stichting JIJ kon voortbestaan en zelfs uitbreiden.

Verbouwing Roeiloods

Roeirevalidatie

De roeiloods die gebruikt wordt voor roeirevalidatie kon worden verbouwd mede dankzij de bijdrage van Physico.

Minder sociaal isolement

Best Buddies Rotterdam

Studenten worden gekoppeld aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en ondernemen samen activiteiten waardoor het sociaal isolement afneemt.
De Stichting MAM heeft aangetoond dat muziek tijdens en rondom operaties een significant gunstig effect op pijn en angst heeft bij patiënten die geopereerd worden. Physico steunt dit project door geld beschikbaar te stellen voor koptelefoons.

Sensomotorische materialen

Stichting Zuidwester

Zuidwester is een Stichting voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Physico maakt de aanschaf van stimulerende oefenmaterialen mogelijk voor de bewoners van de locatie Spijkenisse.

Motomed

Zuidwester

Physico schonk Stichting vrienden van Zuidwester een Motomed. Zo kunnen de cliënten van Zuidwester die moeilijk bewegen, vanuit de stoel met de motomed trainen waardoor zij hun mobiliteit en spierkracht kunnen verbeteren.
Sporten voor ongedocumenteerden. Physico draagt bij aan zwemlessen en fietsen voor mensen in Rotterdam die geen persoonsdocumenten hebben.
Physico draagt bij om de offshore tentoonstelling toegankelijk te maken voor mensen met fysieke beperkingen.Het betreft zowel kinderen als volwassen bezoekers met een beperking op het vlak van zicht, gehoor en/of mobiliteit.
Physico vergoedt een nieuwe sterilisator voor de tandartsen van de Pauluskerk.

Video portretten

'Regie over eigen leven'.

Om jongeren met een beperking te helpen zich te presenteren op de arbeidsmarkt is MEE Rotterdam het project 'Regie over eigen leven' gestart. Het maken van een professionele videopresentatie blijkt een succesvol middel om de jongere met een beperking te helpen. Niet alleen omdat ook de mogelijkheden van de jongere beter zichtbaar kunnen worden gemaakt, maar ook omdat het sterk blijkt bij te dragen aan het zelfvertrouwen.

Physico maakt het daarom mogelijk om deze professionele presentaties voor de deelnemers aan 'Regie over eigen leven' te maken.
Physico ondersteunt Voedseltuin Rotterdam met de aanschaf van materialen en gereedschap bij de productie van biologische groente en fruit voor de Voedselbank.

Nieuwe bus voor sporters

Omnivereniging de Pont

De Pont is een sportvereniging voor gehandicapten.
Physico maakt de aanschaf van een nieuwe bus mogelijk, waarmee de sporters worden vervoerd. Zo kunnen ze weer 5 jaar voort.
CityKids is een dagverblijf voor jonge kinderen met geestelijke en lichamelijke beperkingen. Physico maakte de aanschaf van een verhoogde zit-sta stoel mogelijk. Hierdoor worden zowel het plezier als de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen vergroot.
Mede dankzij een bijdrage van Stichting Physico heeft Stichting Zomerkind een aangepaste rolstoelbus kunnen aanschaffen voor het vervoer van de kinderen die gebruik maken van het KDC Plus.
Om jongeren met een beperking te helpen een plek te vinden op de arbeidsmarkt, is MEE Rotterdam het project 'Regie over eigen leven' gestart. Jongeren worden onder andere met een professionele filmopname ondersteund bij de presentatie aan werkgevers. De aanpak bevordert het zelfvertrouwen en laat aan werkgevers vooral de mogelijkheden van de jongere zien.
Physico ondersteunt Stichting Ons Huis Rotterdam bij het voor minder validen toegankelijk maken maken van KINO Rotterdam, een nieuw filmtheater in het oude gebouw van Lantaarn/het venster.
Physico schenkt een Duofiets aan de bewoners van ‘Zuidwester’, locatie Middelharnis.
Zo kunnen zij samen met hun medewerkers gezond bewegen en de natuur in.
Physico ondersteunt Voedselbank Rotterdam bij het in de winter aanvullen van het voedselpakket met een supermarktbon ter waarde van € 10 om zelf verse etenswaren te kopen.

Een ontmoetingingsdag

Dag zonder Drempels

Physico sponsort deze jaarlijkse dag in Vlaardingen die is bedoeld om alle kinderen, jongeren en volwassenen, met en zonder beperking, met elkaar te laten kennismaken.

Duofiets in Spijkenisse

Vrienden van Zuidwester

Met een duofiets kunnen geestelijk en lichamelijk gehandicapten het plezier en de gezondheid van fietsen ervaren. Physico droeg bij aan de fiets.
Ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen in Rotterdam Delfshaven, helpt Stichting Physico met een bijdrage voor het opstarten van een ‘BoodschappenPlusBus’ (Stichting Nationaal Ouderenfonds).

Bijdrage aan vervoer

Landgoed de Peerdegaerdt

De cliënten van De Peerdegaerdt hebben vervoer nodig om het landgoed te kunnen bereiken en materialen om te kunnen werken. Physico heeft bijgedragen om verouderde gereedschappen te vervangen en het vervoer door vrijwilligers mogelijk te houden.

Seniorenraad Kralingen - Crooswijk

Beweegtuinen voor Ouderen

De Beweegtuin is bedoeld als ontmoetingsplaats in de buitenlucht, waar bewegen centraal staat voor ouderen. De bewegingsapparaten zijn met name goed voor de gewrichten. Physico draagt bij een deze tuinen.

Garantstelling

Stichting JIJ

Stichting JIJ zet zich in voor mensen met eetproblemen en hun naasten, in en rond Rotterdam. Physico steunt ze met een garantstelling waardoor het werk voortgang kan vinden terwijl andere sponsoren en geldbronnen worden gevonden.

Sti. Ouderenwerk Noord

Het Geheugenpaleis

Physico draagt bij aan 'Het Geheugenpaleis' van de Stichting Ouderenwerk Noord, waarin een ontmoetingsplek en ondersteuning wordt geboden voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.
Physico draag bij aan de oprichting van een nieuw hospice in Capelle a/d IJssel met vier kamers voor mensen die in hun laatste levensfase zijn.

Inrichting en Opleiding

Hospice Barendrecht

Physico ondersteunt bij de realisatie van dit hospice in Barendrecht door bij te dragen aan de inrichtings- en opleidingskosten voor vrijwilligers.

Zwangerschapsbegeleiding

Fysiotherapiepraktijk Pendrecht

Physico ondersteunt bij het opzetten van zwangerschapsgymnastiek en multidisciplinaire begeleiding voor kansarme zwangere vrouwen in Pendrecht.
Physico ondersteunt een aantal activiteiten en voorzieningen voor mensen zonder verblijfsvergunning.In de houtwerkplaats wordt het maken van mooie dingen gecombineerd met zinvol werk . Bezoekers kunnen hun haar bij Pauluskerk kapper gratis laten knippen en verzorgen.

IJsberg

Stichting JIJ

Physico ondersteunt Stichting JIJ al vanaf de start van hun activiteiten op het terrein van eetstoornissen.
Dit keer gaat de subsidie naar de uitbreiding van preventie: spreekuren voor mensen die binnenlopen en voorlichting op scholen.
Met deze steun kan een groep vrouwen zwemles krijgen. Ook kunnen zij de aangeschafte fietsen gebruiken en leren ze die zelf te herstellen.

Aanraken = Leven

Inloophuis Rotterdam

Bij dit inloophuis kunnen patiënten met kanker steun en aandacht krijgen. Physico maakt een boottocht voor mantelzorgers en kankerpatiënten mogelijk.
Logeerhuis de Buren biedt tijdelijke opvang aan mensen die zorg behoeven in een fase van revalidatie, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname en die geen toereikende opvang thuis of elders hebben. Physico hielp bij het inrichten van de nieuwe locatie op de Zuidoever.
Happy KidsCare organiseert ontwikkelingsweekenden en midweken ten behoeve van kinderen met ADHD, autisme en bijkomende gedragsproblematiek.
Stichting Physico geeft financiële steun om deze weekenden te kunnen realiseren.

Jong + Oud = Goud

SeniorenStudent

Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Studenten gaan een langere periode als vrijwilliger op bezoek bij senioren. Zij ondernemen activiteiten en bieden gezelschap. Physico ondersteunt dit project.
Physico sponsort de inkoop van voedsel voor een project waarbij jongeren en eenzame ouderen met elkaar in contact komen door maaltijden te brengen en andere activiteiten.
Door maatjes te koppelen aan mantelzorgsters wordt voorkomen dat de zwaarbelaste mantelzorger uitvalt en zo kunnen de patienten langer thuis blijven wonen. Physico ondersteunt dit project.

medisch apparaat

Dokterspost Pauluskerk

Physico ondersteunde de aanschaf van een Diatermo 106 Monopolair, een apparaat waarmee kleine chirurgische ingrepen kunnen worden uitgevoerd bij de patiënten die de dokterspost bezoeken.
De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.