+ physico

ASVZ

Rolstoelauto

Voor het vervoer van kinderen met een meervoudige beperking vd Hippiashof Lombardijen, kon met hulp van Physico een rolstoelauto worden aangeschaft.

Een tuintje

Humanitas

Met de steun van Physico kunnen de bewoners van de Marthahof nu ook in een tuintje zitten.

City Jungle

Inrichting kinderafdeling Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis krijgt een nieuwe kinderafdeling en gaat die inrichten als ‘helende’ omgeving met zo min mogelijk negatieve prikkels, waar kinderen worden gestimuleerd te bewegen en te ontspannen. Physico draagt bij aan deze inrichting die het thema City Jungle heeft.
Logeerhuis Simba geeft aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme de mogelijkheid om een weekend te logeren. Het is voor hen belangrijk dat er een prikkelarme omgeving is. Physico droeg bij aan de inrichting van de logeerkamers.
Stichting Physico schonk 2 Atlas stoelen aan het Medisch kinderdagverblijf ‘City Kids’; locatie Capelle en locatie Centrum. Deze speciale stoelen geven het zwaarder gehandicapte kind goede ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens het eten.

Eethuis

Projecten van de Pauluskerk

Vanuit de Pauluskerk worden veel projecten georganiseerd. Zoals een eethuis, een houtwerkplaats en een kapper. Physcio ondersteunt die.

Inrichting Voorburgstraat

Centrum voor Dienstverlening

Het CVD heeft een nieuwe locatie op de Voorburgstraat. Hier ontvangen cliënten die een woonbegeleidingstraject volgen, extramurale begeleiding. De locatie is bedoeld als de laatste stap naar volledig zelfstandig wonen. Physico draagt bij aan de inrichting.

Clubhuis

Stichting BONT

De Stichting Bont biedt begeleiding aan jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking. Ze doen dit vanuit een bepaalde filosofie door de inzet van studenten en young professionals. Physico droeg bij aan een nieuw clubhuis.

Fietslabyrint

Kogge activiteitscentrum

Kogge heeft een activiteiten centrum voor mensen met een beperking. Physico maakte de aanschaf van een fietslabyrint mogelijk. Met dit systeem kunnen de clienten met een beeldscherm interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden.

Koffiemachine

Hospice de 4 vogels

Hospice de 4 vogels had behoefte aan een koffiemachine voor gasten en vrijwilligers van het huis. Physico maakte het mogelijk.

Aanschaf Busje

RECON school

Deze Openlucht School voor langdurig zieke kinderen had behoefte aan een busje om de kinderen te vervoeren. Physico droeg bij aan de aanschaf.

Zeno Walkway

Sophia Kinderderhersencentrum

Om aandoeningen aan het hoofd, de hersenen en de zintuigen goed te kunnen behandelen opent in 2020 het eerste Kinderhersencentrum van Europa.
Physico draagt bij aan de inrichting van het Kinderhersenlab middels het mogelijk maken van de ‘Zeno Walkway’.
Sailwise organiseert watersportvakanties voor mensen met een handicap.
Physico draag voor iedere deelnemer een bedrag bij.

Speelplein.

RECON Openluchtschool

De Recon school voor langdurig zieke kinderen maakte voor de jonge kinderen een eigen aangepast speelplein. Physico financierde het voetbalveld met doeltjes.

Een busje

Landgoed de Peerdegaardt

Stichting de Peerdegaerdt bij Strijen-Sas beheert een landgoed met een zorg- en activiteitenboerderij voor verschillende doelgroepen. Voor het vervoer was een busje nodig. Physico droeg hierin bij.
Profila is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de groep ouder wordende clienten met beginnende dementie werd gevraagd om aanpassing van de ruimtes.
Hierdoor wordt belevingsgericht zorg mogelijk.
Voor de crisisopvang heeft Dignus behoefte aan goede stoelen.
Physico levert hier een bijdrage aan.

Hoog-Laag Bed

Hospice de Liefde

Het hospice de Liefde in Rotterdam Zuid heeft behoefte aan een hoog-laagbed. Physcio draagt daaraan bij.

Beweegcoach

Stichting MEE

Physico draagt bij aan kosten van een Beweegcoach die mensen met een verstandelijke beperking helpt om voor hen een geschikte sport te vinden en hiermee de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren en hun isolement terug te brengen.

Stichting PAL

Palliatieve zorg voor kinderen

Physico hielp Stichting PAL bij het opzetten van een palliatief netwerk voor kinderen in het Erasmus MC. Hierdoor kunnen kinderen en hun naasten van de diagnose tot na het overlijden ondersteuning krijgen.
Er is grote behoefte aan opvang voor jongeren die tussen wal en schip vallen. In Vlaardingen wordt voor hen een huis ingericht en Physico levert daaraan een bijdrage.

Spreekuur geestelijke zorg

Geestelijke zorg in GC Levinas

In GC Levinas is er elke week een geestelijk verzorger aanwezig voor mensen die hulpvragen hebben op religieus en ethisch gebied rondom levensvragen die opkomen bij ziekte en rouw. Physico komt de geestelijke verzorgers financieel tegemoet.
Een inloophuis voor ouderen en eenzamen waar dagactiviteiten worden geboden. Physico hielp om de uitbreiding van de ruimte te bekostigen.
De Wielewaal biedt logeerweekenden en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking uit regio Rotterdam Rijnmond. Hierdoor worden ook mantelzorgers ontlast.
De Groene Burcht levert intensieve medische zorg aan kinderen met een ernstige chronische ziekte. Physico droeg bij aan de aanschaf van medische apparaten voor de nieuwe vestiging van een kinderhospice.
Physico gaf financiële steun waardoor het Informatie en Adviespunt van Stichting JIJ kon voortbestaan en zelfs uitbreiden.

Verbouwing Roeiloods

Roeirevalidatie

De roeiloods die gebruikt wordt voor roeirevalidatie kon worden verbouwd mede dankzij de bijdrage van Physico.

Minder sociaal isolement

Best Buddies Rotterdam

Studenten worden gekoppeld aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en ondernemen samen activiteiten waardoor het sociaal isolement afneemt.
De Stichting MAM heeft aangetoond dat muziek tijdens en rondom operaties een significant gunstig effect op pijn en angst heeft bij patiënten die geopereerd worden. Physico steunt dit project door geld beschikbaar te stellen voor koptelefoons.

Sensomotorische materialen

Stichting Zuidwester

Zuidwester is een Stichting voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Physico maakt de aanschaf van stimulerende oefenmaterialen mogelijk voor de bewoners van de locatie Spijkenisse.

Begeleiding vrijwilligers.

Maatschappelijke dienstverlening Alexander

Door lange ervaring met vrijwilligerswerk weet deze Stichting als geen ander hoe belangrijk kwalitatief goede begeleiding van vrijwilligers is. Om dit te versterken heeft Physico bijgedragen aan de training van begeleiders.
De Passiewaard is een particulier initiatief voor een dagactiviteitencentrum in Zuid-Beijerland, vooral voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De Passiewaard is vooral afhankelijk van vrijwilligers.
Physico heeft de aanschaf mogelijk gemaakt van een silverfit apparaat. Dit is een soort computer specifiek geschikt voor clienten in de psychogeriatrie. Het apparaat stimuleert lichaamsbeweging, sociaal contact (bijv samen met bezoek 'spelen') en is een cognitieve uitdaging.

Motomed

Zuidwester

Physico schonk Stichting vrienden van Zuidwester een Motomed. Zo kunnen de cliënten van Zuidwester die moeilijk bewegen, vanuit de stoel met de motomed trainen waardoor zij hun mobiliteit en spierkracht kunnen verbeteren.
Stichting Buytenhof heeft een zorgboerderij en theeschenkerij en biedt aan 23 zorggasten dagbesteding. Er komt een nieuw zorggebouw en Physico draagt bij aan de wasruimte en de toiletten.
Sporten voor ongedocumenteerden. Physico draagt bij aan zwemlessen en fietsen voor mensen in Rotterdam die geen persoonsdocumenten hebben.
Physico draagt bij om de offshore tentoonstelling toegankelijk te maken voor mensen met fysieke beperkingen.Het betreft zowel kinderen als volwassen bezoekers met een beperking op het vlak van zicht, gehoor en/of mobiliteit.
Physico vergoedt een nieuwe sterilisator voor de tandartsen van de Pauluskerk.
Door de subsidie die Physico al ettelijke jaren geeft kunnen mensen zonder verblijfspapieren behalve de beperkte medische zorg waar zij recht op hebben, ook tandheelkundige hulp, fysiotherapie en eenvoudige geneesmiddelen krijgen.

Kerstpakketten

Kiwani's Rotterdam

Kiwani's wordt ondersteund door Physico bij de jaarlijkse Kerstpakketten actie voor mensen die het niet breed hebben.

Video portretten

'Regie over eigen leven'.

Om jongeren met een beperking te helpen zich te presenteren op de arbeidsmarkt is MEE Rotterdam het project 'Regie over eigen leven' gestart. Het maken van een professionele videopresentatie blijkt een succesvol middel om de jongere met een beperking te helpen. Niet alleen omdat ook de mogelijkheden van de jongere beter zichtbaar kunnen worden gemaakt, maar ook omdat het sterk blijkt bij te dragen aan het zelfvertrouwen.

Physico maakt het daarom mogelijk om deze professionele presentaties voor de deelnemers aan 'Regie over eigen leven' te maken.
Physico ondersteunt Voedseltuin Rotterdam met de aanschaf van materialen en gereedschap bij de productie van biologische groente en fruit voor de Voedselbank.

Alles Goed

Het Witte Bos

Alles Goed wil op een open manier aandacht geven aan Depressie door het uitwisselen van verhalen en kennis. Eerder ondersteunde Physico de eerste aftrap van dit project. Nu ondersteunen wij ook de verdere implementatie in Rotterdam

Nieuwe bus voor sporters

Omnivereniging de Pont

De Pont is een sportvereniging voor gehandicapten.
Physico maakt de aanschaf van een nieuwe bus mogelijk, waarmee de sporters worden vervoerd. Zo kunnen ze weer 5 jaar voort.
CityKids is een dagverblijf voor jonge kinderen met geestelijke en lichamelijke beperkingen. Physico maakte de aanschaf van een verhoogde zit-sta stoel mogelijk. Hierdoor worden zowel het plezier als de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen vergroot.
Op het nieuwe Erasmus Ziekenhuis komt een prachtige daktuin. Het groen, het daglicht en de beplanting hebben een positief effect op het herstel van de patiënten. Physico draagt hier aan bij.
Mede dankzij een bijdrage van Stichting Physico heeft Stichting Zomerkind een aangepaste rolstoelbus kunnen aanschaffen voor het vervoer van de kinderen die gebruik maken van het KDC Plus.

Het Witte Bos

Alles Goed

Alles Goed wil op een open manier aandacht geven aan Depressie door het uitwisselen van verhalen en kennis. Physico ondersteunt de eerste aftrap van dit project op 7 november in Rotterdam.
Om jongeren met een beperking te helpen een plek te vinden op de arbeidsmarkt, is MEE Rotterdam het project 'Regie over eigen leven' gestart. Jongeren worden onder andere met een professionele filmopname ondersteund bij de presentatie aan werkgevers. De aanpak bevordert het zelfvertrouwen en laat aan werkgevers vooral de mogelijkheden van de jongere zien.
Physico ondersteunt Stichting Ons Huis Rotterdam bij het voor minder validen toegankelijk maken maken van KINO Rotterdam, een nieuw filmtheater in het oude gebouw van Lantaarn/het venster.

Bus voor vervoer

Tweewieler de Gadering

De Gadering is een fietsenwinkel waar mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek een leertraject lopen bij onderhoud en verkoop van fietsen. Physico helpt bij de aanschaf van een nieuwe bus waarmee medewerkers en de te repareren fietsen worden vervoerd.
Physico schenkt een Duofiets aan de bewoners van ‘Zuidwester’, locatie Middelharnis.
Zo kunnen zij samen met hun medewerkers gezond bewegen en de natuur in.
Physico ondersteunt Voedselbank Rotterdam bij het in de winter aanvullen van het voedselpakket met een supermarktbon ter waarde van € 10 om zelf verse etenswaren te kopen.

Een ontmoetingingsdag

Dag zonder Drempels

Physico sponsort deze jaarlijkse dag in Vlaardingen die is bedoeld om alle kinderen, jongeren en volwassenen, met en zonder beperking, met elkaar te laten kennismaken.

Duofiets in Spijkenisse

Vrienden van Zuidwester

Met een duofiets kunnen geestelijk en lichamelijk gehandicapten het plezier en de gezondheid van fietsen ervaren. Physico droeg bij aan de fiets.
Ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen in Rotterdam Delfshaven, helpt Stichting Physico met een bijdrage voor het opstarten van een ‘BoodschappenPlusBus’ (Stichting Nationaal Ouderenfonds).

Bijdrage aan vervoer

Landgoed de Peerdegaerdt

De cliënten van De Peerdegaerdt hebben vervoer nodig om het landgoed te kunnen bereiken en materialen om te kunnen werken. Physico heeft bijgedragen om verouderde gereedschappen te vervangen en het vervoer door vrijwilligers mogelijk te houden.

Seniorenraad Kralingen - Crooswijk

Beweegtuinen voor Ouderen

De Beweegtuin is bedoeld als ontmoetingsplaats in de buitenlucht, waar bewegen centraal staat voor ouderen. De bewegingsapparaten zijn met name goed voor de gewrichten. Physico draagt bij een deze tuinen.

Garantstelling

Stichting JIJ

Stichting JIJ zet zich in voor mensen met eetproblemen en hun naasten, in en rond Rotterdam. Physico steunt ze met een garantstelling waardoor het werk voortgang kan vinden terwijl andere sponsoren en geldbronnen worden gevonden.

Sti. Ouderenwerk Noord

Het Geheugenpaleis

Physico draagt bij aan 'Het Geheugenpaleis' van de Stichting Ouderenwerk Noord, waarin een ontmoetingsplek en ondersteuning wordt geboden voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.
Physico draag bij aan de oprichting van een nieuw hospice in Capelle a/d IJssel met vier kamers voor mensen die in hun laatste levensfase zijn.

Inrichting en Opleiding

Hospice Barendrecht

Physico ondersteunt bij de realisatie van dit hospice in Barendrecht door bij te dragen aan de inrichtings- en opleidingskosten voor vrijwilligers.

Zwangerschapsbegeleiding

Fysiotherapiepraktijk Pendrecht

Physico ondersteunt bij het opzetten van zwangerschapsgymnastiek en multidisciplinaire begeleiding voor kansarme zwangere vrouwen in Pendrecht.
Physico ondersteunt een aantal activiteiten en voorzieningen voor mensen zonder verblijfsvergunning.In de houtwerkplaats wordt het maken van mooie dingen gecombineerd met zinvol werk . Bezoekers kunnen hun haar bij Pauluskerk kapper gratis laten knippen en verzorgen.

Stichting 'Open Ogen'

Terug aan't roer

Slachtoffers van loverboys hebben ingrijpende ervaringen opgedaan die moeilijk te overwinnen zijn. De Stichting 'Open Ogen' heeft het programma 'Terug aan't roer' ontwikkeld om hen daarbij te helpen. Het programma biedt vooral perspectief om een stapje verder te komen.

IJsberg

Stichting JIJ

Physico ondersteunt Stichting JIJ al vanaf de start van hun activiteiten op het terrein van eetstoornissen.
Dit keer gaat de subsidie naar de uitbreiding van preventie: spreekuren voor mensen die binnenlopen en voorlichting op scholen.

Ouderontmoetingen

Take Care of Children

Rotterdamse ouders van Afrikaanse kinderen met een verstandelijke handicap, worden geholpen bij begrip voor en omgang met hun kind.
Physico ondersteunt de ouderbijeenkomsten.
De Magic Flute is een instrument voor ernstig motorisch gehandicapte jongeren. Het bied hen een geweldige ontwikkelingsmogelijkheid.
Physico helpt met haar bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe fluit.
Woondroom Schiedam is een woonproject voor mensen met ASS (autisme spectrum stoornis) en gaat verhuizen naar een nieuw pand in een geschiktere (rustigere) buurt van Schiedam. Physico levert een bijdrage voor de herinrichting van dit nieuwe pand, bestemd voor oa wasmachines, keukenapparatuur en TV's.

Dapperdagboeken

Dapper Kind

Een kleurrijk dagboek voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. Het helpt hen door met stickers en plaatjes en verhalen meer greep te krijgen in deze moeilijke periode.
Met deze steun kan een groep vrouwen zwemles krijgen. Ook kunnen zij de aangeschafte fietsen gebruiken en leren ze die zelf te herstellen.

Arcadia

Profila

Het gebouw Arcadia wordt opnieuw ingericht om onderdak te bieden aan mensen met een beperking. Physico deed een gift voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.

Bewonersvakantie

Profila Zorg

Stichting Profilazorg, locatie Wanmolen, is een woonvoorziening voor 14 bewoners met een verstandelijke beperking. Stichting Physico ondersteunt hen zodat zij een midweek met elkaar op vakantie kunnen gaan, samen met hun eigen verzorgers.

Aanraken = Leven

Inloophuis Rotterdam

Bij dit inloophuis kunnen patiënten met kanker steun en aandacht krijgen. Physico maakt een boottocht voor mantelzorgers en kankerpatiënten mogelijk.
Logeerhuis de Buren biedt tijdelijke opvang aan mensen die zorg behoeven in een fase van revalidatie, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname en die geen toereikende opvang thuis of elders hebben. Physico hielp bij het inrichten van de nieuwe locatie op de Zuidoever.

Jazz in Verzorgingstehuizen

North Sea Round Town

Physico maakt tijdens North Sea Round Town Rotterdam optredens in verzorgingstehuizen mogelijk
Happy KidsCare organiseert ontwikkelingsweekenden en midweken ten behoeve van kinderen met ADHD, autisme en bijkomende gedragsproblematiek.
Stichting Physico geeft financiële steun om deze weekenden te kunnen realiseren.

Snoezelruimte voor AC Passage

Vrienden van Pameijer

Physico doneert voor de bouw en inrichting van een snoezelruimte voor cliënten van Activerings Centrum de Passage. Snoezelen draagt bij aan het welbevinden, aan ontspanning en aan zintuigactivering van de gebruikers.
Physico steunt de Stichting Tekenen voor kinderen'. Hierdoor gaan tekenaars aan het werk in zes Rijnmondse ziekenhuizen. De tekenaars bieden jonge patiëntjes een moment van ontspanning en afleiding bij de moeilijke periode die ze moeten doorstaan.

Jong + Oud = Goud

SeniorenStudent

Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Studenten gaan een langere periode als vrijwilliger op bezoek bij senioren. Zij ondernemen activiteiten en bieden gezelschap. Physico ondersteunt dit project.

Later uit de kast

Stichting RotterdamV

In het project "later uit de kast in of na een hetero relatie" biedt het Rotterdamse kenniscentrum homo-emancipatie voor de stad Rotterdam Stichting RotterdamV steun aan mannen en vrouwen die op latere leeftijd " uit de kast" komen.

Tilliften voor gehandicapte kinderen

Tilliften voor de Stichting Pameijer

Voor geestelijk en lichamelijk zwaar gehandicapte kinderen zijn goede tilliften van groot belang. Voor de kwaliteit van leven van de gehandicapte kinderen en voor het werk van het personeel. Physico heeft het mogelijk gemaakt om nieuwe, betere tilliften aan te schaffen.

Rijdend Buitenspeelmateriaal

Openluchtschool de Recon

Physico gaf financiële ondersteuning zodat voor voor kinderen van de Openlucht School voor de pauze momenten rijdend speelmateriaal kon worden aangeschaft.

Verzwaarde dekens

Lelie Zorggroep Pniël

Physico ondersteunt Lelie zorggroep bij de aanschaf van speciale verzwaarde dekens voor de locatie Pniël waardoor de bewoners rustiger slapen, minder uit bed vallen en niet gaan dwalen.
Physico sponsort de inkoop van voedsel voor een project waarbij jongeren en eenzame ouderen met elkaar in contact komen door maaltijden te brengen en andere activiteiten.

Opzetten Koellijn

Voedselbank Rotterdam

De kwaliteit van verstrekte voedselpakketten kan enorm worden verbeterd als daaraan zuivelproducten worden toegevoegd.

Auto

Inloopcentrum Rotterdam - De Boei

Mensen met kanker en hun naasten hebben behoefte om op één plaats bij elkaar te komen om ervaringen te delen, informatie te halen of in een begrijpende omgeving afleiding te zoeken.
Door maatjes te koppelen aan mantelzorgsters wordt voorkomen dat de zwaarbelaste mantelzorger uitvalt en zo kunnen de patienten langer thuis blijven wonen. Physico ondersteunt dit project.
Schatbewaarder is een trainingsprogramma van de Rotterdamse Avondschool, dat zich richt op financiële redzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking. Het bestrijkt de thema`s
-omgaan met geld-prijsbewust boodschappen doen-de verleiding van mobiel bellen,reclame en loterijen-lenen of sparen.
Physico ondersteunt dit project.
Een ontmoetingscentrum voor sexwerkers van het prostitutie maatschappelijk werk van Humanitas.

Buurtbuddies voor Delfshaven

Buurtbuddies Stichting Wilskracht werkt

De buurtbuddie helpt mensen die in praktische zaken onthand raken door ziekte, verminderde mobiliteit en andere ouderdomsklachten, vereenzaming of handicap. Physico helpt om buurtbuddies voor Delfshaven actief te krijgen.
Een maatjes project voor migranten met HIV die moeite hebben om de HIV combinatie therapie vol te houden. Hierdoor neemt de de therapietrouw toe.
Het JIJ huis is een inloophuis voor mensen met eetproblemen en wordt grotendeels geleid door vrijwilligers. Door de gift van Physico is er een steungroep voor mensen met eetbuien en is de website vernieuwd.
Physico ondersteunt de PR kosten van Stichting Kijk Mij Nou, zodat meer mensen met kanker uit Rotterdam en omgeving kunnen profiteren van de positieve werking van samen toneel maken.

Betere leefomgeving voor dakloze vrouwen

Verbouwing pension CVD de Hille

Met een bijdrage van Physico heeft pension CVD de Hille een doorstroom pensionvoorziening gemaakt om cliënten te helpen binnen een half jaar naar een betere plek door te stromen.

Braintrainer

Lelie Zorggroep

Physico ondersteunt Lelie Zorggroep bij de aanschaf van braintrainers. Met een braintrainer worden bewoners geactiveerd het geheugen te trainen en wordt onderling contact, ruimtelijk inzicht en rekenvaardigheid gestimuleerd.
Vrouwen blijken andere risicofactoren voor hart en vaatziekten te hebben, daarom worden deze ziekten bij vrouwen vaak te laat herkend. Physico helpt bij de uitvoering van een onderzoek naar sexe-specifieke factoren voor hart en vaatziekten.
Physico maakt het voor Voor Jou mogelijk om een ontspanningsweekend voor 10 mensen met kanker te organiseren.
Physico heeft Werken & Zo met een achtergestelde lening geholpen bij het starten van OLi's callcenter een contact- en servicecentrum voor en door slechtzienden in Rotterdam.

inrichting woonhuis

Wooninitiatief Oldenbarnevelthoeve

Physico levert een bijdrage aan de inrichting van een woonhuis voor mensen met een handicap.
Ook blinden en mensen met een niet aangeboren hersenaandoening hebben behoefte aan en baat bij sport. De sportschool van Sportieve Handy's bieden hen sportfaciliteiten en zijn door Physico al op meerdere manieren geholpen.

Obesitas bed

Lelie Zorggroep Pniel

Physico ondersteunt Lelie Zorggroep bij de inrichting van speciale obesitas kamers in locatie Pniel met de aanschaf van een speciaal bed.
Physico helpt Jobs-Score bij het voorzien in de meest noodzakelijke onverzekerde medische en tandheelkundige behandelingen.

Magic Flute

MyBreathMyMusic

Physico helpt MyBreathMyMusic bij het werwerken van de wachtlijsten voor Magic Flutes; een muziekinstrument dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen met spierziekten.

Wensen-spaarpot

Vrienden van Yulius

De kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen van Yulius kunnen met hulp van Physico speciale wensen van groepen die klinisch of dagklinisch gehandeld worden in vervulling laten gaan. Bijvoorbeeld de Vogelnestschommel.
Met een bijdrage van Physico onderzoekt ROS de mogelijkheden om hun Empowerment projecten uit te breiden met onderdelen die de gezondheid van deze kwetsbare groep mensen ten goede komen.
Meisjes van 12 tot 16 van etnische minderheden en met lichte emotionele problemen worden met hulp van Physico gedurende een aantal weken gekoppeld aan een coach tussen de 20 en 30 jaar.

Duofiets voor demente bejaarden

Kleinschalige woonvorm Ruysdaelstraat

Een duofiets biedt de bewoners van een kleinschalige woonvorm de mogelijkheid om te bewegen en activiteiten te ondernemen die belangrijk zijn voor de ontspanning en de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door steun van Physico kon deze fiets worden aangeschaft.
Door een conferentie met belangrijke partners in de lokale infrastructuur probeert de welzijnsorganisatie Thermiek in Overschie tot een aanpak te komen om eenzame ouderen te bereiken.
Met de donatie van Physico is de dokterspost van de Nieuwe Pauluskerk ingericht.

Sociale cohesie

Doordewijks

Dit initiatief is erop gericht om ouderen, hulpbehoevenden, mensen met een beperking, in contact te brengen met mensen in hun eigen omgeving die mogelijkheden hebben om hen te ondersteunen tegen een betaalbare vergoeding.
Thuis Op Straat zorgt voor leefbaarheid en sociaal klimaat op straat, in de wijk en op het plein. Physico helpt Thuis Op Straat bij de uitbreiding van projecten en activiteiten in Rotterdam waar voeding en gezonde leefstijlen centraal staan.
Een groep (ex) verslaafden maakt met hulp van Physico onder begeleiding van MARA een bedevaartreis naar Lourdes. Het doel is deze groep hoop, nieuwe inspiratie en saamhorigheid te laten ervaren.
Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een eetprobleem en hun naasten. In de zomer van 2013 hebben de vrijwilligers keihard gewerkt om het inloophuis te realiseren. De inrichting van dit inloophuis, "het JIJ-huis" is mede mogelijk gemaakt door Physico.

Aanschaf paarden

Rijvereniging De Hazelaar

Physico ondersteunt paardrijden door gehandicapten met het helpen van rijvereniging De Hazelaar bij de aanschaf van 3 nieuwe paarden en het betaalbaar houden van rijlessen.
Physico helpt En route met een bijdrage voor de reparatie van de zo-bus die zo nodig is om dak- en thuislozen te activeren om deel te nemen aan onze samenleving.

Hoeve Vruchtenburg

De ontwikkeling van een centrum voor de ondersteuning van kankerpatiënten.
De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.