+ physico

City Jungle

Inrichting kinderafdeling Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis krijgt een nieuwe kinderafdeling en gaat die inrichten als ‘helende’ omgeving met zo min mogelijk negatieve prikkels, waar kinderen worden gestimuleerd te bewegen en te ontspannen. Physico draagt bij aan deze inrichting die het thema City Jungle heeft.
Logeerhuis Simba geeft aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme de mogelijkheid om een weekend te logeren. Het is voor hen belangrijk dat er een prikkelarme omgeving is. Physico droeg bij aan de inrichting van de logeerkamers.

Eethuis

Projecten van de Pauluskerk

Vanuit de Pauluskerk worden veel projecten georganiseerd. Zoals een eethuis, een houtwerkplaats en een kapper. Physcio ondersteunt die.

Inrichting Voorburgstraat

Centrum voor Dienstverlening

Het CVD heeft een nieuwe locatie op de Voorburgstraat. Hier ontvangen cliënten die een woonbegeleidingstraject volgen, extramurale begeleiding. De locatie is bedoeld als de laatste stap naar volledig zelfstandig wonen. Physico draagt bij aan de inrichting.

Fietslabyrint

Kogge activiteitscentrum

Kogge heeft een activiteiten centrum voor mensen met een beperking. Physico maakte de aanschaf van een fietslabyrint mogelijk. Met dit systeem kunnen de clienten met een beeldscherm interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden.

Koffiemachine

Hospice de 4 vogels

Hospice de 4 vogels had behoefte aan een koffiemachine voor gasten en vrijwilligers van het huis. Physico maakte het mogelijk.

Zeno Walkway

Sophia Kinderderhersencentrum

Om aandoeningen aan het hoofd, de hersenen en de zintuigen goed te kunnen behandelen opent in 2020 het eerste Kinderhersencentrum van Europa.
Physico draagt bij aan de inrichting van het Kinderhersenlab middels het mogelijk maken van de ‘Zeno Walkway’.

Speelplein.

RECON Openluchtschool

De Recon school voor langdurig zieke kinderen maakte voor de jonge kinderen een eigen aangepast speelplein. Physico financierde het voetbalveld met doeltjes.
Profila is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de groep ouder wordende clienten met beginnende dementie werd gevraagd om aanpassing van de ruimtes.
Hierdoor wordt belevingsgericht zorg mogelijk.
Voor de crisisopvang heeft Dignus behoefte aan goede stoelen.
Physico levert hier een bijdrage aan.

Beweegcoach

Stichting MEE

Physico draagt bij aan kosten van een Beweegcoach die mensen met een verstandelijke beperking helpt om voor hen een geschikte sport te vinden en hiermee de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren en hun isolement terug te brengen.

Stichting PAL

Palliatieve zorg voor kinderen

Physico hielp Stichting PAL bij het opzetten van een palliatief netwerk voor kinderen in het Erasmus MC. Hierdoor kunnen kinderen en hun naasten van de diagnose tot na het overlijden ondersteuning krijgen.

Spreekuur geestelijke zorg

Geestelijke zorg in GC Levinas

In GC Levinas is er elke week een geestelijk verzorger aanwezig voor mensen die hulpvragen hebben op religieus en ethisch gebied rondom levensvragen die opkomen bij ziekte en rouw. Physico komt de geestelijke verzorgers financieel tegemoet.
Een inloophuis voor ouderen en eenzamen waar dagactiviteiten worden geboden. Physico hielp om de uitbreiding van de ruimte te bekostigen.
De Wielewaal biedt logeerweekenden en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een ernstige beperking uit regio Rotterdam Rijnmond. Hierdoor worden ook mantelzorgers ontlast.
De Groene Burcht levert intensieve medische zorg aan kinderen met een ernstige chronische ziekte. Physico droeg bij aan de aanschaf van medische apparaten voor de nieuwe vestiging van een kinderhospice.
Physico gaf financiële steun waardoor het Informatie en Adviespunt van Stichting JIJ kon voortbestaan en zelfs uitbreiden.

Verbouwing Roeiloods

Roeirevalidatie

De roeiloods die gebruikt wordt voor roeirevalidatie kon worden verbouwd mede dankzij de bijdrage van Physico.

Minder sociaal isolement

Best Buddies Rotterdam

Studenten worden gekoppeld aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en ondernemen samen activiteiten waardoor het sociaal isolement afneemt.
De Stichting MAM heeft aangetoond dat muziek tijdens en rondom operaties een significant gunstig effect op pijn en angst heeft bij patiënten die geopereerd worden. Physico steunt dit project door geld beschikbaar te stellen voor koptelefoons.

Sensomotorische materialen

Stichting Zuidwester

Zuidwester is een Stichting voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Physico maakt de aanschaf van stimulerende oefenmaterialen mogelijk voor de bewoners van de locatie Spijkenisse.

Begeleiding vrijwilligers.

Maatschappelijke dienstverlening Alexander

Door lange ervaring met vrijwilligerswerk weet deze Stichting als geen ander hoe belangrijk kwalitatief goede begeleiding van vrijwilligers is. Om dit te versterken heeft Physico bijgedragen aan de training van begeleiders.
De Passiewaard is een particulier initiatief voor een dagactiviteitencentrum in Zuid-Beijerland, vooral voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De Passiewaard is vooral afhankelijk van vrijwilligers.

Motomed

Zuidwester

Physico schonk Stichting vrienden van Zuidwester een Motomed. Zo kunnen de cliënten van Zuidwester die moeilijk bewegen, vanuit de stoel met de motomed trainen waardoor zij hun mobiliteit en spierkracht kunnen verbeteren.
Stichting Buytenhof heeft een zorgboerderij en theeschenkerij en biedt aan 23 zorggasten dagbesteding. Er komt een nieuw zorggebouw en Physico draagt bij aan de wasruimte en de toiletten.
Physico vergoedt een nieuwe sterilisator voor de tandartsen van de Pauluskerk.
Door de subsidie die Physico al ettelijke jaren geeft kunnen mensen zonder verblijfspapieren behalve de beperkte medische zorg waar zij recht op hebben, ook tandheelkundige hulp, fysiotherapie en eenvoudige geneesmiddelen krijgen.

Kerstpakketten

Kiwani's Rotterdam

Kiwani's wordt ondersteund door Physico bij de jaarlijkse Kerstpakketten actie voor mensen die het niet breed hebben.

Alles Goed

Het Witte Bos

Alles Goed wil op een open manier aandacht geven aan Depressie door het uitwisselen van verhalen en kennis. Eerder ondersteunde Physico de eerste aftrap van dit project. Nu ondersteunen wij ook de verdere implementatie in Rotterdam

Nieuwe bus voor sporters

Omnivereniging de Pont

De Pont is een sportvereniging voor gehandicapten.
Physico maakt de aanschaf van een nieuwe bus mogelijk, waarmee de sporters worden vervoerd. Zo kunnen ze weer 5 jaar voort.
CityKids is een dagverblijf voor jonge kinderen met geestelijke en lichamelijke beperkingen. Physico maakte de aanschaf van een verhoogde zit-sta stoel mogelijk. Hierdoor worden zowel het plezier als de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen vergroot.
Op het nieuwe Erasmus Ziekenhuis komt een prachtige daktuin. Het groen, het daglicht en de beplanting hebben een positief effect op het herstel van de patiënten. Physico draagt hier aan bij.
Mede dankzij een bijdrage van Stichting Physico heeft Stichting Zomerkind een aangepaste rolstoelbus kunnen aanschaffen voor het vervoer van de kinderen die gebruik maken van het KDC Plus.
Om jongeren met een beperking te helpen een plek te vinden op de arbeidsmarkt, is MEE Rotterdam het project 'Regie over eigen leven' gestart. Jongeren worden onder andere met een professionele filmopname ondersteund bij de presentatie aan werkgevers. De aanpak bevordert het zelfvertrouwen en laat aan werkgevers vooral de mogelijkheden van de jongere zien.
Physico ondersteunt Stichting Ons Huis Rotterdam bij het voor minder validen toegankelijk maken maken van KINO Rotterdam, een nieuw filmtheater in het oude gebouw van Lantaarn/het venster.

Bus voor vervoer

Tweewieler de Gadering

De Gadering is een fietsenwinkel waar mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek een leertraject lopen bij onderhoud en verkoop van fietsen. Physico helpt bij de aanschaf van een nieuwe bus waarmee medewerkers en de te repareren fietsen worden vervoerd.

Lustrumsymposium

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland

Physico ondersteunt STSN bij het maken van communicatiemateriaal om patienten, ouders en professionals op hun lustrumcongres te informeren over de laatste ontwikkelingen in kennis over tubereuze sclerosis en mogelijkheden van behandeling en begeleiding.
Physico schenkt een Duofiets aan de bewoners van ‘Zuidwester’, locatie Middelharnis.
Zo kunnen zij samen met hun medewerkers gezond bewegen en de natuur in.
Physico ondersteunt Voedselbank Rotterdam bij het in de winter aanvullen van het voedselpakket met een supermarktbon ter waarde van € 10 om zelf verse etenswaren te kopen.

Een ontmoetingingsdag

Dag zonder Drempels

Physico sponsort deze jaarlijkse dag in Vlaardingen die is bedoeld om alle kinderen, jongeren en volwassenen, met en zonder beperking, met elkaar te laten kennismaken.

Duofiets in Spijkenisse

Vrienden van Zuidwester

Met een duofiets kunnen geestelijk en lichamelijk gehandicapten het plezier en de gezondheid van fietsen ervaren. Physico droeg bij aan de fiets.
Ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen in Rotterdam Delfshaven, helpt Stichting Physico met een bijdrage voor het opstarten van een ‘BoodschappenPlusBus’ (Stichting Nationaal Ouderenfonds).

Bijdrage aan vervoer

Landgoed de Peerdegaerdt

De cliënten van De Peerdegaerdt hebben vervoer nodig om het landgoed te kunnen bereiken en materialen om te kunnen werken. Physico heeft bijgedragen om verouderde gereedschappen te vervangen en het vervoer door vrijwilligers mogelijk te houden.

Seniorenraad Kralingen - Crooswijk

Beweegtuinen voor Ouderen

De Beweegtuin is bedoeld als ontmoetingsplaats in de buitenlucht, waar bewegen centraal staat voor ouderen. De bewegingsapparaten zijn met name goed voor de gewrichten. Physico draagt bij een deze tuinen.

Garantstelling

Stichting JIJ

Stichting JIJ zet zich in voor mensen met eetproblemen en hun naasten, in en rond Rotterdam. Physico steunt ze met een garantstelling waardoor het werk voortgang kan vinden terwijl andere sponsoren en geldbronnen worden gevonden.

Sti. Ouderenwerk Noord

Het Geheugenpaleis

Physico draagt bij aan 'Het Geheugenpaleis' van de Stichting Ouderenwerk Noord, waarin een ontmoetingsplek en ondersteuning wordt geboden voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.
Physico draag bij aan de oprichting van een nieuw hospice in Capelle a/d IJssel met vier kamers voor mensen die in hun laatste levensfase zijn.

Inrichting en Opleiding

Hospice Barendrecht

Physico ondersteunt bij de realisatie van dit hospice in Barendrecht door bij te dragen aan de inrichtings- en opleidingskosten voor vrijwilligers.
Physico ondersteunt BedtimeStories bij het organiseren van voorleessessies voor patiënten in zorginstellingen

Zwangerschapsbegeleiding

Fysiotherapiepraktijk Pendrecht

Physico ondersteunt bij het opzetten van zwangerschapsgymnastiek en multidisciplinaire begeleiding voor kansarme zwangere vrouwen in Pendrecht.
Physico ondersteunt een aantal activiteiten en voorzieningen voor mensen zonder verblijfsvergunning.In de houtwerkplaats wordt het maken van mooie dingen gecombineerd met zinvol werk . Bezoekers kunnen hun haar bij Pauluskerk kapper gratis laten knippen en verzorgen.

Stichting 'Open Ogen'

Terug aan't roer

Slachtoffers van loverboys hebben ingrijpende ervaringen opgedaan die moeilijk te overwinnen zijn. De Stichting 'Open Ogen' heeft het programma 'Terug aan't roer' ontwikkeld om hen daarbij te helpen. Het programma biedt vooral perspectief om een stapje verder te komen.

Ouderontmoetingen

Take Care of Children

Rotterdamse ouders van Afrikaanse kinderen met een verstandelijke handicap, worden geholpen bij begrip voor en omgang met hun kind.
Physico ondersteunt de ouderbijeenkomsten.
De Magic Flute is een instrument voor ernstig motorisch gehandicapte jongeren. Het bied hen een geweldige ontwikkelingsmogelijkheid.
Physico helpt met haar bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuwe fluit.
Woondroom Schiedam is een woonproject voor mensen met ASS (autisme spectrum stoornis) en gaat verhuizen naar een nieuw pand in een geschiktere (rustigere) buurt van Schiedam. Physico levert een bijdrage voor de herinrichting van dit nieuwe pand, bestemd voor oa wasmachines, keukenapparatuur en TV's.

Dapperdagboeken

Dapper Kind

Een kleurrijk dagboek voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. Het helpt hen door met stickers en plaatjes en verhalen meer greep te krijgen in deze moeilijke periode.
Met deze steun kan een groep vrouwen zwemles krijgen. Ook kunnen zij de aangeschafte fietsen gebruiken en leren ze die zelf te herstellen.

Arcadia

Profila

Het gebouw Arcadia wordt opnieuw ingericht om onderdak te bieden aan mensen met een beperking. Physico deed een gift voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.

Bewonersvakantie

Profila Zorg

Stichting Profilazorg, locatie Wanmolen, is een woonvoorziening voor 14 bewoners met een verstandelijke beperking. Stichting Physico ondersteunt hen zodat zij een midweek met elkaar op vakantie kunnen gaan, samen met hun eigen verzorgers.

Aanraken = Leven

Inloophuis Rotterdam

Bij dit inloophuis kunnen patiënten met kanker steun en aandacht krijgen. Physico maakt een boottocht voor mantelzorgers en kankerpatiënten mogelijk.
Logeerhuis de Buren biedt tijdelijke opvang aan mensen die zorg behoeven in een fase van revalidatie, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname en die geen toereikende opvang thuis of elders hebben. Physico hielp bij het inrichten van de nieuwe locatie op de Zuidoever.

Jazz in Verzorgingstehuizen

North Sea Round Town

Physico maakt tijdens North Sea Round Town Rotterdam optredens in verzorgingstehuizen mogelijk

Snoezelruimte voor AC Passage

Vrienden van Pameijer

Physico doneert voor de bouw en inrichting van een snoezelruimte voor cliënten van Activerings Centrum de Passage. Snoezelen draagt bij aan het welbevinden, aan ontspanning en aan zintuigactivering van de gebruikers.

Jong + Oud = Goud

SeniorenStudent

Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Studenten gaan een langere periode als vrijwilliger op bezoek bij senioren. Zij ondernemen activiteiten en bieden gezelschap. Physico ondersteunt dit project.

Rijdend Buitenspeelmateriaal

Openluchtschool de Recon

Physico gaf financiële ondersteuning zodat voor voor kinderen van de Openlucht School voor de pauze momenten rijdend speelmateriaal kon worden aangeschaft.
Physico sponsort de inkoop van voedsel voor een project waarbij jongeren en eenzame ouderen met elkaar in contact komen door maaltijden te brengen en andere activiteiten.
Door maatjes te koppelen aan mantelzorgsters wordt voorkomen dat de zwaarbelaste mantelzorger uitvalt en zo kunnen de patienten langer thuis blijven wonen. Physico ondersteunt dit project.
Schatbewaarder is een trainingsprogramma van de Rotterdamse Avondschool, dat zich richt op financiële redzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking. Het bestrijkt de thema`s
-omgaan met geld-prijsbewust boodschappen doen-de verleiding van mobiel bellen,reclame en loterijen-lenen of sparen.
Physico ondersteunt dit project.
De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.