+ physico

  • Eur.jpg
Physico bestemt jaarlijks ca. 140.000 euro voor de ondersteuning van projecten.
In bijgaand jaarverslag vind u een verantwoording van de bestedingen en een financieel overzicht van de omvang en samenstelling van onze middelen.
De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.