+ physico

  • physico.gif
Physico ondersteunt projecten die bijdragen aan de gezondheid van de Rijnmondse bevolking en waarvoor geen reguliere financiering bestaat. Deze website is bestemd voor een ieder die financiële ondersteuning van een project zoekt.

Physico vat gezondheid breed op als een van de voorwaarden om het dagelijks leven goed te kunnen leiden. Daarom ondersteunt Physico niet alleen projecten die bijdragen aan de fysieke gezondheid, maar ook aan het welzijn in het algemeen.

Middelen & bestedingen

Physico bestemt jaarlijks ca. 140.000 euro voor de ondersteuning van projecten.
In bijgaand jaarverslag vind u een verantwoording van de bestedingen en een financieel overzicht van de omvang en samenstelling van onze middelen.

Bestuur

Het bestuur van stichting Physico wordt gevormd door de onderstaande leden.

Externe links

Relevante links

ANBI

Zie hier de gegevens die bij wet aan ANBI's zijn voorgeschreven:

Historie

Stichting Physico, vh Physico Therapeutisch Instituut, is in 1938 opgericht om patiënten een hogere graad van herstel te laten bereiken door toepassing van fysische methoden. In 1995 is het doel veranderd naar het ondersteunen van projecten die de gezondheid van de bewoners van Rijnmond ten goede komt.

Contact

Stichting Physico
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam

info@physico.nl
Niet voor aanvragen en informatievragen.
Deze via de website (zie tab aanvragen)

NL08 RABO 0311 8329 89
De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.